Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Kapitał Zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki stanowi wartość 3.800.000,00 zł i dzieli się na 76.000 udziałów po 50,00 zł każdy. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229122.  Od dnia 21 grudnia 2010 r. na mocy umowy sprzedaży 64.600 udziałów tj. 85% kapitału zakładowego Spółki należy do Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

 

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS nr 0000229122

 

NIP: 634-013-41-97

 

REGON: 000146784

 

Kapitał zakładowy Spółki: 3.800.000,00 PLN

AKTUALNOŚCI..............................

  • :