Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Połączenie spółek

Mając na uwadze brzmienie art 500 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o. w Katowicach, niniejszym udostępnia się do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 24 listopada 2015 r pomiędzy Elektrownią Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 Plan połączenia firm 

      Załącznik nr 1  

      Załącznik nr 2    

      Załącznik nr 3  

     Załącznik nr 4  

     Załącznik nr 5   

     Załącznik nr 6 

     Załącznik nr 7

Opinia Biegłego Rewidenta z planu połączenia

Aneks do planu połączenia spółek 

     Załacznik nr 1 

     Załącznik nr 2 

     Załącznik nr 3 

 

Dokumenty spółki Elektrownia Chorzów S.A. w formacie Adobe Acrobat:

1. Sprawozdanie Finansowe Spółki wraz z opinią biegłych za rok obrotowy 2012  

2. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2013 z opinią i raportem z badania  

3. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2014 z opinią i raportem z badania  

4. Sprawozdanie finansowe spółki za rok2015        Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 

5. Wycena udziałów Elektrowni Chorzów S.A. 

6. Sprawozdanie Zarządu uzasadnijące połączenie 

 

Dokumenty spółki WPRD Katowice Sp. z o.o. w formacie Adobe Acrobat:

1. Opinia biegłego 2012  

2. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013  

3. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014  

4. Raport biegłego 2012  

5. Sprawozdanie finansowe 2012 

6. Sprawozdanie fifnsowe za rok 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 

7. Wycena udziałów WPRD 

8. Sprawozdanie Zarządu WPRD w Katowicach sp. z o.o. uzasadnijące połączenie 

AKTUALNOŚCI..............................

  • :