Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Zakład Robót Drogowych i Mostowych

Zakład Robót Drogowych i Mostowych w Katowicach, ul. Miedziana 5 oferuje:

 • kompleksową realizację robót drogowych we wszystkich znanych rodzajach konstrukcji i technologii
 • frezowanie nawierzchni drogowych
 • likwidację kolein
 • wykonanie nawierzchni z kostek brukowych
 • montaż i naprawę barier energochłonnych
 • wymianę poręczy oraz izolacji na obiektach mostowych
 • wykonanie blokad parkingowych oraz progów zwalniających
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Wśród największych zadań wykonywanych przez Spółkę w ostatnich trzech latach można wymienić:

 

 • przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów w Sosnowcu
 • modernizacja ul. Barwnej w Bojszowach
 • rozbudowa ul. Drozdów i Przepiórek w Tychach
 • przebudowa ul. Wypoczynkowej w Skidziniu
 • przebudowa ul. Piłsudskiego i Wolności  w Pyrzowicach
 • modernizacja ul. Chemików w Bieruniu
 • budowa drogi łączącej ul. Jedności z ul. 11-go Listopada w Sosnowcu
 • remont drogi wjazdowej i wewnętrznej na stacji LHS Sławków
 • przebudowa drogi powiatowej S4465 ul. Bialska
 • przebudowa dróg gminnych - etap I Bukowno-Trzebinia
 • przebudowa ul. Małobądzkiej w Będzinie – etap I
 • remont ul. Grunwaldzkiej w Trzebini
 • remont ul. Śląskiej w Chełmie Śląskim
 • remont ul. Piłsudskiego w Sosnowcu          
 • budowa drogi ul. Granicznej w Gierałtowicach
 • przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu
 • bieżące  (zimowe i letnie) utrzymanie DW 910 i 913 w powiecie będzińskim
 • przebudowa ul. Małobądzkiej w Będzinie – etap II
 • budowa ul. Nowo-Paderewskiego w Zabrzu – etap I i II
 • rozbudowa ul. Długiej w Tychach
 • budowa lewoskrętu na DK 86 w Sarnowie


AKTUALNOŚCI..............................

 • :