Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Kontakt

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH w KATOWICACH SPÓŁKA Z O.O.

ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice

sekretariat: tel./fax 32 203 90 33, 32 203 90 44

e-mail : centrala@wprd.katowice.pl

 

Dział Przygotowania Produkcji  tel. 32 203 81 30

Zakład Produkcji Mas Bitumicznych tel. 32 259 74 85

Zakład Robót Drogowych i Mostowych tel. 32 203 95 07

Zakład Zaplecza Technicznego i Zaopatrzenia tel. 32 202 88 33

Laboratorium Drogowe tel. 32 259 74 85

Waga, magazyn tel. 32 259 90 36

AKTUALNOŚCI..............................

  • :