Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Historia

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach jako przedsiębiorstwo państwowe zostało utworzone 3.01.1951 roku. W swojej 60 letniej tradycji funkcjonowało również pod nazwami Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Budownictwa Komunalnego oraz Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Katowicach. Od stycznia 1999 r., z uwagi na reformę samorządu terytorialnego i zmianę kompetencji w zakresie administrowania siecią dróg, przedsiębiorstwo powróciło do swej pierwotnej nazwy Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach oraz do podstawowego zakresu wykonawczego.

Na mocy Zarządzenia Wojewody Śląskiego Nr 140/2000 z dnia 24.05.2000 r. przedsiębiorstwo zostało objęte zarządem komisarycznym. Nowy zarząd przez okres 5 lat reformując skutecznie przedsiębiorstwo doprowadził do przezwyciężenia kryzysu, odbudowania jego pozycji i wizerunku. Pozwoliło to na podjęcie przez Wojewodę Śląskiego i Ministerstwo Skarbu Państwa komercjalizacji przedsiębiorstwa.

Na mocy Aktu Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego z dnia 2 grudnia 2004 r. WPRD zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Spółka z o.o.

Spółka podjęła swoją działalność z dniem 1 marca 2005 r.,  po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229122.

21 grudnia 2010 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa pomiędzy Skarbem Państwa a spółką Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie została podpisana Umowa sprzedaży 64.600 udziałów należących do Skarbu Państwa w spółce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki.

 

AKTUALNOŚCI..............................

  • :