Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Zarząd

Skład Zarządu Spółki:


Marek Sopot - Prezes Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej:


 

Ewa Lis - Członek Rady Nadzorczej

Roman Olchawa - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Frank - Członek Rady Nadzorczej

Aneta Fałek - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Prochwicz- Członek Rady Nadzorczej 

Michał Celka - Sekretarz Rady Nadzorczej

 


AKTUALNOŚCI..............................

  • :