Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Zakład Produkcji Mas Bitumicznych

Zakład Produkcji Mas Bitumicznych w Katowicach, ul. Miedziana 5  wytwarza i sprzedaje:

  • masy bitumiczne na wszystkie kategorie ruchu i SMA
  • masy na zimno Matrex
  • beton asfaltowy zwykły i z dodatkami polimerów i środków adhezyjnych

 

sprzedaje:

  • emulsje kationowe
  • asfalty drogowe
  • piaski i grysy

AKTUALNOŚCI..............................

  • :