Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.
http://www.wprd.katowice.pl/

Laboratorium Drogowe

Laboratorium Drogowe zapewnia:

 

  • badania mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
  • badania materiałów kamiennych
  • projektowania mas mineralno-bitumicznych

 

AKTUALNOŚCI..............................

  • :